logga för AB Lundvalls Diverse
Hållbarhet Innovation Pedagogik Aktuellt

Aktuellt

Innovativa tjänster

Vi erbjuder ett unikt koncept med höns och hönsgård på äldreboenden och skolor. Genom att dela ansvaret med oss tror vi att många kommer att förverkliga önskemål om daglig kontakt med djur i verksamheten. Läs mer i våra broschyrer för äldreboenden och förskolor. Ring oss gärna för mer info.

Innovativa varor

Köp Bokbågen här!

Köp Freedesk här!

Utbildningar och föreläsningar

Effektiva åtgärdsprogram med bra uppföljning! Ett erbjudande till företag och offentliga organisationer. Läs mer.